Odstąpienie od umowy

Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

O decyzji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować nas poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy” lub na adres e-mail: sklep@gocciamosaico.pl przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie produktu lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego mogą Państwo skorzystać, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zakupione produkty należy zwrócić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy. Zwracany produkt musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą (nieprzekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Do zwracanego produktu powinien zostać dołączony dokument potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu) oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Bezpośrednie koszty oraz ryzyko zwrotu Produktu ponosi Klient.
Jeżeli został wybrany sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Goccia Polska, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

Produkt należy zwrócić na adres: Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna. Zwracany produkt powinien być zabezpieczony w taki sposób aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony produkt jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Goccia Polska zastrzega sobie prawo do obniżenia zwracanej kwoty.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, Goccia Polska zwróci Klientowi jego świadczenia (z wyjątkiem kosztów zwrotu produktu) w stanie niezmienionym nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Goccia Polska dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Stosowna faktura korygująca zostanie odesłana na adres e-mail Klienta nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta od odstąpienia od umowy.
Goccia Polska może wstrzymać zwrot płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

Do pobrania:
Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl