Reklamacje

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w Instrukcji montażu mozaiki.


Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) w szczególności art. 556 i następne. Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnień z rękojmi w ciągu roku od dnia wykrycia wady. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem przez 2 lata od daty wydania rzeczy.

Regulamin sklepu:

§ 9. Reklamacje

  1. Goccia Polska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient ma prawo do zgłaszania Reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu Internetowego gocciasklep.pl. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: sklep@gociamosaico.pl. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Goccia Polska w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Goccia Polska niezwłocznie poinformuje Klienta.
  4. Klient ma prawo do Reklamacji Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
  5. Goccia Polska odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
    W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
  6. Konsument ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji, gdy zakupiony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a Konsument nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep Internetowy zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c)  nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep Internetowy przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sklep Internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

7. Reklamacji nie podlegają różnice w odcieniach i rozmiarach poszczególnych elementów mozaiki, wady spowodowane działaniem niezgodnym z instrukcją montażu mozaiki (dostępną również na stronie https://www.gocciasklep.pl/upload/Instrukcja_montazu-mozaiki_Goccia_Polska.pdf), mozaiki zamontowane na powierzchni, naturalne zużycie oraz uszkodzenia mechaniczne mozaiki 
w czasie jej użytkowa.

8. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@gocciamosaico.pl lub na adres: Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna, z dopiskiem „Reklamacja”. Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego, z którego Klient może skorzystać, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

9. Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy Produktu, wymiany na Nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Goccia Polska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Goccia Polska lub Goccia Polska nie wymieniła Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

10. Produkt powinien zostać zwrócony na adres: Goccia Polska Sp. z o.o. Michałówek 9D, 05-462 Wiązowna. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany w ramach reklamacji Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Do przesyłanego Produktu Klient powinien dołączyć dokument potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).

11. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Goccia Polska w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Goccia Polska zwróci się do Klienta z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

12. Jeżeli w ciągu 14 dni Goccia Polska nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż żądania zostały uznane za uzasadnione.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Goccia Polska.

14. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany na koszt Klienta wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Aby skontaktować się z nami w sprawie reklamacji, można wysłać informację również na adres:  reklamacje@gocciamosaico.pl

Do pobrania:
Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl